Welke methoden van kwaliteitscontrole van
voedingsmiddelen zijn beschikbaar end-of-line?

Er is nauwelijks een andere sector waar zoveel belangrijke regels gelden inzake het etiketteren van producten, als in de levensmiddelenindustrie. Verplichte informatie omvat de naam van het levensmiddel, de lijst van ingrediënten, allergenen, netto hoeveelheid, houdbaarheidsdatum (THT), adres van het merkeigenaar, EEG nummering en nog veel meer. Hoewel niet wettelijk verplicht, is de barcode onmisbaar voor het verkooppunt (de kassa in de supermarkt), ongeacht of het gaat om een EAN 8-, EAN 13-, EAN 128- of een 2D-barcode.

KAN DE MARKERING NOG DOOR EEN MENS WORDEN GECONTROLEERD?

Vandaag kan een moderne productielijn tot 140 verpakkingen per minuut verwerken, geëxtrapoleerd naar een shift van 8 uur, komt dit neer op 67.200 verpakkingen per shift. In een 3-ploegendienst kunnen per dag meer dan 200.000 verpakkingen worden verwerkt, geëtiketteerd en verzonden worden. Bij meerdere productielijnen wordt dit aantal, dienovereenkomstig, vermenigvuldigd en het antwoord op de vraag of dit nog door een mens kan worden gecontroleerd is duidelijk: Nee! De veelheid aan informatie op het etiket kan met deze snelheid niet door een menselijk oog worden gecontroleerd, en in de regel is het zelfs niet mogelijk om van onderaf te controleren of bijvoorbeeld een etiket wel aanwezig is.

WELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER OM HET ETIKET TE CONTROLEREN OM AAN DE EISEN VAN DE CONSUMENT TE VOLDOEN?

Op de verpakkingen of etiketten staan meestal barcodes die op het verkooppunt (PoS) worden gelezen. De kassa is het knelpunt in de supermarkt, hier vormen zich de langste rijen en hier is het geduld van de klanten het geringst, d.w.z. aan de kassa mogen geen fouten worden gemaakt. De barcode mag niet ontbreken en de bestaande barcode moet leesbaar zijn om geen extra tijd te verliezen. Een barcodescanner op de weeg-en etiketteermachine controleert of er überhaupt een barcode aanwezig is en vervolgens ook of deze barcode ook aan de kassa leesbaar zou zijn. Als deze scanner een fout ontdekt, worden de foutieve verpakkingen meestal uitgesorteerd. De fabrikant kan zo het foutpercentage bij zijn eindklant - de detailhandel - aanzienlijk verlagen.

BETEKENT DIT, DAT OOK DE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN WORDEN GECONTROLEERD?

De barcodescanner controleert de leesbaarheid van de barcode, zodat het scannen van de producten aan de kassa goed loopt en de supermarkt de wachtrijen tot een minimum beperkt. Een barcodescanner controleert echter niet de wettelijke voorschriften. De scanner controleert ook niet de juistheid van een barcode. Zo kan het gebeuren dat dure varkensfilet wordt verpakt, maar dat door een verkeerde bediening het product per ongeluk wordt gemarkeerd met de aanzienlijk lagere prijs van de speklap. Een "Vision Control System" kan hier uitkomst bieden. Een Vision Control Systeem stroomafwaarts van weeg- en etiketteersysteem fotografeert elke verpakking en vergelijkt de te onderzoeken factoren met referentiewaarden. Het is belangrijk dat de producent twee onafhankelijke databases bijhoudt, één voor de weeg- en etiketteermachine en één voor het Vision Control Systeem, want alleen dan is het echt de moeite waard om te controleren.

Een modern Vision Control System kan tot 150 verpakkingen per minuut controleren, afhankelijk van de reikwijdte van de inspectie, en controleert naast de leesbaarheid en ook de inhoud van alle informatie op de verpakking door middel van OCR-tekstherkenning. Bijvoorbeeld het etiket met de artikeltekst en de ingrediënten, maar ook de basisprijs en de barcode. Het Vision Control System kan dus ook de inhoud van de barcode controleren. Alles wat op de verpakking te zien is en contrast biedt, kan worden gecontroleerd, dus niet alleen het etiket en de inhoud ervan, maar ook de verpakkingsfolie als die bedrukt is, een decoratief etiket enz. Indien een fout wordt ontdekt, wordt ook hier een sorteerproces op gang gebracht. Bovendien bieden dergelijke systemen ook allerlei statistieken, b.v. wanneer welke fouten zich hebben voorgedaan, en kunnen ook de gevolgen van fouten worden getekend, b.v. als 5 foutieve verpakkingen achter elkaar worden ontdekt, wordt de lijn gestopt omdat het duidelijk is dat het niet meer om individuele gevallen gaat. Een werkelijk fascinerend systeem met een zeer groot aantal mogelijkheden. Een 100% bescherming is vandaag reeds mogelijk en de vraag naar deze oplossingen neemt elk jaar toe.

VRAAGSTUKKEN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Direct naar de contactpagina.

 

Uw contact voor service

Nederland

+31 40 2530665 | espera@espera.nl

België

+32 16 449 201 | espera@espera.be