Weegtechnologie en haar richtlijnen
in de Europese Unie

 

 

Weegtechnologie wordt gebruikt op veel verschillende gebieden in ons dagelijks leven. De keukenweegschaal en de weegschaal in de badkamer zijn waarschijnlijk de meest voorkomende vertegenwoordigers van de moderne weegtechniek in de privésfeer.

Weegschalen worden ook gebruikt in de commerciële sector.  Hier zijn de eisen die aan de weegschalen worden gesteld totaal verschillend. Waar in de particuliere sector een taart kan mislukken als de keukenweegschaal onjuiste waarden weergeeft, is het in de commerciële sector vaak een kwestie van geld of veiligheid. Stelt u zich eens voor dat een goudsmid bij het maken van een trouwring fouten maakt bij het bepalen van het gewicht van het gebruikte goud. Het wordt gevaarlijk als bij het laden van goederen de gewichten verkeerd worden bepaald, waardoor een vrachtwagen hopeloos overbeladen kan raken.

Opdat alle marktdeelnemers kunnen vertrouwen op de door hun weegschaal gemeten waarden, heeft de Europese Unie een systeem ingevoerd dat nauwkeurig regelt welke nauwkeurigheid een gewichtswaarde onder bepaalde omstandigheden moet hebben. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-automatische weegtoestellen en automatische weegtoestellen.

Niet-automatische weegtoestellen zijn weegtoestellen die niet zonder een bediener kunnen werken, vergelijkbaar met een keukenweegschaal. Op deze weegschalen is de "Non-Automatic Weighing Instruments Directive", kortweg NAWID, van toepassing.

Automatische weegtoestellen zijn weegschalen die volledig automatisch kunnen werken zonder een operator. Dergelijke weegschalen worden meestal geïntegreerd in automatische, industriële processen. De "meetinstrumentenrichtlijn", afgekort MID, is van toepassing op deze instrumenten.

Beide richtlijnen gelden voor de hele Europese Unie, zodat zowel gebruikers als consumenten in de hele EU kunnen vertrouwen op de nauwkeurigheid van de aangegeven meetwaarden. Om dit te garanderen moeten de fabrikanten, voordat zij een weegschaal op de markt brengen, een hele reeks tests uitvoeren om er zeker van te zijn dat hun producten aan de vereiste nauwkeurigheid voldoen. Zij controleren onder meer de meetfout in het meetbereik, de temperatuurafhankelijkheid van de balans en invloeden van elektromagnetische interferentie. Deze tests worden uitgevoerd door speciaal aangemelde instanties, die op hun beurt ook weer opnieuw worden getest. Dit garandeert dat elk van deze zogenaamde "aangemelde instanties" binnen de EU aan dezelfde eisen voldoet.

Elk weegwerktuig dat binnen de EU in de handel wordt gebruikt, moet bewijzen dat het aan de eisen van de richtlijnen voldoet. Dit betekent dat het in overeenstemming is met deze richtlijnen. Dit wordt aan het einde van het proces bevestigd door de afgifte van een verklaring van overeenstemming voor elk afzonderlijk weegwerktuig. Vanaf dat moment kunnen marktdeelnemers erop vertrouwen dat de meetwaarden van zo'n weeginstrument voldoen aan de vereiste meetnauwkeurigheid.

Om na te gaan of de meetnauwkeurigheid bij de conformiteitsbeoordelingsprocedure ook lang na de uitvoering van de metingen gehandhaafd blijft, worden weeginstrumenten in de commerciële sector regelmatig gecontroleerd. Deze controle wordt verificatie genoemd. Hierbij wordt met regelmatige tussenpozen gecontroleerd of een weegwerktuig nog steeds voldoet aan de eisen die eraan worden gesteld. 

Voor deze verificatie bestaan in de EU geen uniforme regels meer, die in alle EU-landen op dezelfde manier worden toegepast als voor de MID of NAWID. Dit gebied wordt nog steeds door elk land afzonderlijk op nationaal niveau geregeld, zodat er verschillen zijn tussen de landen.

Alle regelingen hebben echter tot doel de marktdeelnemers in staat te stellen goederen eerlijk te ruilen op basis van gemeten gewichtswaarden.

VRAAGSTUKKEN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Direct naar de contactpagina.

 

Uw contact voor service

Nederland

+31 40 2530665 | espera@espera.nl

België

+32 16 449 201 | espera@espera.be