Als verpakker in de foodindustrie heb
je rekening te houden met voedselveiligheid

De coronacrisis en de Brexit brengen nog veel onzekerheid met zich mee. Nieuwe Europese verordeningen hebben tevens veel impact op de foodindustrie. Iedereen in de foodindustrie krijgt met het een of het ander te maken. Er wordt constant veel gevraagd van het verandervermogen van uw medewerkers.

Als verpakker in de foodindustrie heb je rekening te houden met de gestelde eisen met betrekking tot voedselveiligheid. Niet alleen vanwege Europese verordeningen maar ook omdat de consument dit eist. Des te meer  reden om als verpakker in 2021 meer aandacht te besteden aan voedselveiligheid.

 

Aandachtsgebied voedselveiligheid

Als verpakker van vers vlees, vis of vlees/vis vervangers voor de retail kunt u een aantal stappen zetten om de voedselveiligheid te waarborgen.

Allereerst zorg voor 1 centrale database voor het verwerken van alle gebruikte grondstoffen. Als daar dan ook de recepturen bij staan,  zorg dan voor een automatische koppeling van deze gegevens naar een automatisch print & apply systeem van etiketten, zodat de juiste declaratie op het juiste etiket, op de juiste verpakking vermeld staat. Verkeerd gedeclareerde allergenen is een van de hoofredenen voor een recall en dus inbreuk op de voedselveiligheid van personen met een allergie of intolerantie voor verkeerd gedeclareerde allergenen.

Daarnaast kunt u de THT datum automatiseren. U wilt toch ook geen  recall met foutief geëtiketteerde THT datum? Nagenoeg alle weeg- en etiketteermachines kunnen automatisch een THT genereren, wederom uitgaande van een centrale database waarin de norm houdbaarheid per product en per verpakking staat, welke automatisch gebruikt wordt samen met de actuele productiedatum om zo altijd de juiste THT datum op het etiket te printen.

Metaaldetectie is eigenlijk al een standaard om vervuiling door metalen te detecteren en uit de lijn te halen. Met de dalende prijzen en betere beschikbaarheid van X-Ray systemen is er ook de mogelijkheid, naast metalen, diverse andere vervuilingen met X-ray te detecteren.

Als laatste stap kunt u een vision systeem installeren. Een of meer camera’s controleren een verpakking door een foto van elke verpakking te analyseren tegen de ingestelde referentiewaarden. Zo kan – binnen grenzen – vastgesteld worden of de verpakking correct is en vooral de juiste informatie op het juiste etiket op de juiste plaats zit door het vision systeem.

Automatisering van wegen, etiketteren en inspecteren zal zo de voedselveiligheid van verse levensmiddelen verhogen en imago schade en recall-kosten vermijden.

VRAAGSTUKKEN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Direct naar de contactpagina.

 

Uw contact voor service

Nederland

+31 40 2530665 | espera@espera.nl

België

+32 16 449 201 | espera@espera.be